Giỏ hàng

Bạc Liêu: Tôm chết do môi trường thời tiết chiếm trên 70%

Trong tháng 8/2020, do ảnh hưởng thời tiết thất thường nên tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản tại Bạc Liêu tăng cao. Đến nay, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại chiếm hơn 960ha. Trong đó, tỷ lệ thiệt hại trên 70% là 958ha (tôm sú 689ha, tôm thẻ chân trắng 269ha), tỷ lệ thiệt hại từ 30 – 70% là 10ha (tôm thẻ chân trắng). 

Tôm nuôi bị thiệt hại chủ yếu ở giai đoạn từ 30 – 85 ngày tuổi. Theo phân tích của ngành chuyên môn, tôm chết do môi trường, thời tiết chiếm 72%, bệnh phân trắng 10%, bệnh hoại tử gan tụy cấp 8%, bệnh đốm trắng 6%, bệnh đỏ thân 4%.

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh và hạn chế tình trạng tôm chết, ngành chức năng khuyến cáo nông dân cần cải tạo tốt ao đầm, xử lý lại môi trường và xét nghiệm con giống, mẫu nước trước khi thả nuôi.

Nguồn tin: Baobaclieu.vn

Danh mục tin tức

Từ khóa