Giỏ hàng

Giải thưởng công ty AmBio

Các giải thưởng

  Top 100 “ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG, NHÃN HIỆU CẠNH TRANH” Do Hội sở hữu trí tuệ tao tặng năm 2019

- Cúp Vàng " SẢN PHẨM TIN CẬY, NHÃN HIỆU TIN DÙNG, DỊCH VỤ HOÀN HẢO NĂM 2016" do VIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ trao tặng

- Cúp Vàng "THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC NHÀ NÔNG TIN DÙNG" do TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM trao tặng

- Huy chương Vàng “KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO” do BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ trao tặng